LittomNor er en hjemmeside og et nyhetsbrev for nederlandsktalende som er interesserte i norsk språk og norsk litteratur.

Nyhetsbrevet LittomNor utkommer tre ganger i året og har en del faste spalter: tekster med ordforklaringer på nederlandsk, anmeldelser av norske romaner som er blitt oversatt, en analyse av et norsk dikt, en presentasjon av en kjent forfatter, websider som kan hjelpe deg med å lære norsk, øvelser osv. Et elektronisk abonnement (i pdf-format) er helt gratis.


Noen av tekstene og øvelsene blir etterpå publisert (i utvidet eller revidert versjon) på denne hjemmesiden under "cursus" (kurs), "lectuur"(lesestoff), "taal" (språk) og "literatuur" (literatur). Her finner du også en liste med nyttige lenker og et fotogaleri.


Send gjerne e-post hvis du vil bidra med en tekst / et innlegg eller lese korrektur:

info[at]littomnor.be (at) erstattes med @

Eddy Waumans